Onderwijs en veiligheid. Voor iedereen.

Ieder kind heeft recht op onderwijs. Ieder kind heeft recht op onderdak. Ieder kind heeft recht op veiligheid. Voor een kind in Nederland zijn deze zaken heel normaal. Het is helaas niet overal zo vanzelfsprekend. Bijvoorbeeld in Ghana: Slechts 1 op de 25 kinderen kan naar school. Een klas bestaat daar uit wel 100 leerlingen, met maar één slecht-opgeleide leraar. De lokalen zijn klein, er zijn geen boeken, pennen of uberhaupt tafeltjes, en bovendien is het er erg warm. Maar het is tenminste iets. De meeste kinderen moeten namelijk hun ouders helpen op het land: geld verdienen om te overleven. Hierdoor krijgen ze geen educatie en kunnen ze later dus niks meer dan het werk dat ze altijd gedaan hebben. Ze hebben geen toekomst.

De KEC Stichting zet zich in om dit te verbeteren in Ghana. Wij proberen onderwijs te verbeteren door te zorgen voor goede gebouwen, meubilair, lesmateriaal en een goed opgeleide leraar. Bovendien proberen we onderwijs voor zoveel mogelijk kinderen beschikbaar te stellen. We steunen ouders financieel en voorzien in eerste levensbehoeften. Ook vangen we weeskinderen op in weeshuizen en zorgen we voor een veilige leefomgeving. Zo proberen wij een betere wereld te maken.

Wij kunnen dit niet alleen! Wij hebben uw hulp nodig! Op deze website vindt u meer informatie over onze projecten, doelen en vooral ook hoe u er een bijdrage aan kunt leveren. Samen voor onderwijs en veiligheid, voor iedereen.

Foto's

pix pix pix pix pix pix

Projecten

De KEC Stichting zet zich in voor Onderwijs en Veiligheid voor kansarme kinderen in Ghana. We proberen educatie in Ghana te verbeteren en voor iederen beschikbaar te stellen. We zorgen voor de middelen en verstrekken eerste levensbehoeften. Daarnaast bieden we onderdak aan weeskinderen. Lees meer

Steun ons!

foto

Wij kunnen deze projecten niet realiseren zonder úw steun! U kunt nu direct iets doen, en zorgen voor onderwijs en veiligheid in Ghana! Hoe? Door donateur, lid of vrijwilliger te worden. Samen met ons geeft u zo deze kinderen een kans...
Meer informatie